Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Nyhetsarkiv

Här presenteras nyheter för innevarande år samt två år bakåt i tiden.