Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Kulturpristagare 2011 - Bengtsfors motorklubb

Motivering: Motorsporten har en lång och betydande historik i Bengtsfors vilket förvaltas av Bengtsfors Motor Club som driver och utvecklar verksamheten framåt. Motorsport är en viktig aktör vad gäller den tekniska utvecklingen och föreningen bidrar till att stimulera detta. Bengtsfors Motor Club tilldelas kulturpriset för att föreningen främjar motorsportens utveckling där gammal och ung möts. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 oktober 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström