Fullmäktige svarade på motion om GC-väg

Foto: Anna Sandström

En gång- och cykelväg över bron i Gustavsfors ska tas med i kommande utredning av prioritering av gång- och cykelvägar i kommunen.

Det är Nils Andrée (s) som skickat in en motion till fullmäktige om att en kontakt bör tas med Årjängs kommun och Trafikverket om att komplettera bron över Dalslands kanal i Gustavsfors med en gång- och cykelbana.

Bron är lång och smal och trafikfarlig för gång- och cykeltrafikanter. Planläggning för ett nytt bostadsområde har påbörjats på Värmlands-sidan vilket talar för en ökning av gång- och cykeltrafiken på bron.

Kommunfullmäktige beslutade att gång- och cykelvägen över bron i Gustavsfors ska tas med i en kommande utredning om vilka projekt som ska prioriteras i en ansökan om utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed det statliga vägnätet. Kontakt ska även tas med Årjängs kommun i ärendet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström