Bengtsfors kommun ansluter sig till sammanhållen journalföring

Genom sammanhållen journalföring kan kommunens vårdpersonal ta del av information från andra vårdgivare vilket ger en bättre helhetsbild och underlättar bedömningen av dig som patient.

Sammanhållen journalföring införs nu successivt i hela Sverige. Västra Götalandsregionen är klar med införandet och delar information till andra vårdgivare; privata vårdcentraler, kommuner och andra landsting. Bengtsfors kommun kommer under våren 2015 att ansluta sig för att kunna ta del av information från andra vårdgivare. En patient har idag ofta kontakt med flera olika vård- och omsorgsgivare, som var och en dokumenterar och förvarar sin journalinformation lokalt. Det kan därför vara svårt att få en helhetsbild av en patient och osäkerhet kan uppstå vid medicinska bedömningar och nya kontakter.

Nationell patientöversikt

Den nya tjänsten, som kallas NPÖ - nationell patientöversikt, ger behöriga användare möjlighet att, efter ditt samtycke och godkännande som patient, läsa viktig patientinformation som dokumenterats i de olika journalsystem som finns hos landsting, kommun och privata vårdgivare. Information som diagnos, provresultat, läkemedelsordinationer och vårdplaner blir tillgängliga för alla anslutna huvudmän via internet. Syftet är att vårdpersonal, om behov uppstår, enklare ska kunna få hela bilden av din vårdhistorik och ditt vårdbehov.

Vem kan ta del av journaluppgifterna?

Det är bara kommunens vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifter i dina journaler för att kunna ge dig god och säker vård. Detta gäller oberoende av vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos. Ingen vårdpersonal kan läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke.

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare. Du kan när som helst begära att dessa tas bort.

På webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats kan du läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson