Jobb mot ungdomsarbetslöshet lyfts fram

Bengtsfors kommun lyfts fram som ett gott exempel på ett möte där arbetsmarknadsministern träffar ledande politiker i Göteborg den 27 januari. Det är Bengtsfors arbetssätt "En väg in" som lyfts fram som ett av två goda exempel.

- Att bekämpa ungdomsarbetslösheten är en prioriterad fråga för oss i Bengtsfors kommun, och därför känns det positivt att arbetsmarknadsministern bjuder in kommunernas företrädare till samtal om hur vi tillsammans kan hjälpas åt ännu mer för att få ut ungdomar i jobb, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson.

Det är arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om kallar till träffar med alla Sveriges kommuner för att diskutera hur man gemensamt kan minska ungdomsarbetslösheten. Bengtsfors kommun träffar arbetsmarknadsministern tillsammans med drygt 20 andra västsvenska kommuner.

- Att Bengtsfors arbetssätt "En väg in" lyfts fram som ett av två goda exempel på mötet i morgon upplever jag är en kvittens på att vi tänker rätt i hur vi ska ta tillvara på våra ungdomarnas vilja att komma ut i jobb och en egen försörjning. Det handlar om att skapa framtidstro, avslutar Per Eriksson.

Bild

Dennis Wessman från arbetsförmedlingen, socialsekreterare Erika Ljung och projektledare Ulrika Moberg vid mötet om att minska ungdomsarbetslösheten som arbetsmarknadsministern inbjudit till.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson