Kommunstyrelsen gjorde tillägg i strategin för näringslivsarbetet

Förslaget till strategi för näringslivsarbetet i Bengtsfors kommun, som arbetades fram under hösten 2014, har nu behandlats av kommunstyrelsen.

Vid mötet beslutade man att lägga till en punkt under ”växande småföretag”. Det handlar om att Bengtsfors kommun ska arbeta aktivt för att stärka infrastrukturen och att man ska göra det genom kontakter med Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Kommunalförbundet Fyrbodal m.fl. Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige som tar upp det vid sitt möte 9 februari.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson