Översyn av biblioteksverksamheten ska genomföras

Bild

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i februari att besvara Therese Karlssons (m) motion om att inrätta en skolbibliotekarietjänst med en hänvisning till tidigare fattat beslut om översyn om biblioteksverksamheten.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med att budget 2015 antogs i november att en översyn av biblioteksverksamheten ska genomföras. Översynen kompletterades i och med fullmäktiges beslut i februari med frågeställningar om en nulägesbeskrivning om hur biblioteksverksamhetens resurser i form av media och tid för förskola och skola ser ut samt en kartläggning om vilken service som förskola och skola efterfrågar. Översynen ska också belysa möjligheterna att sammanföra biblioteksservicen för skolorna till ett gemensamt skolbibliotek samt hur ett eventuellt skolbibliotek skulle organiseras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson