Nya klubbor till politiken

Bild

Josha Woudstras klubba och platta i björk och kork.

Kommunens ordförandeklubba som används vid politiska sammanträden var utsliten och en idé väcktes om att låta studenter vid Stenebyskolan ta fram förslag till en ny.

Genom att utlysa en tävling bland studenterna presenterades två förslag som kommunen valde att gå vidare med och under kommunstyrelsens sammanträde den 18 februari överlämnade studenterna själva sina klubbor till kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson.

De två studenterna, Steven Polak och Josha Woudstra som båda är från Nederländerna, studerar möbeldesignprogrammet på HDK Steneby.

Symbolik med lokal anknytning

Steven Polak valde att ta fram en klubba i ek som han tycker symboliserar hantverkstraditionen i kommunen. På skaftet finns också fem inlägg som representerar kommunens församlingar. Plattan är täckt av ett skinn som dämpar ljudet av klubban, skinnet kommer också att få en vacker patina genom åren, sa Steven Polak när han visade sitt bidrag.

Josha Woudstras bidrag är gjort av björk där plattan återger kommunvapnet i dess form och utförande. Själva klubban symboliserar merkuristaven som finns i kommunvapnets mitt. För att ljudet ska bli så behagligt som möjligt har toppen på staven ett ljuddämpande korkinlägg. Plattan är också ordentligt behandlad med olja vilket gör att den är lätt att torka av, berättade Josha Woudstra.

Samarbete viktigt

Per Eriksson är nöjd med de nya klubborna och ser samarbete med Stenebyskolan som en stor framgångsfaktor för kommunen. Han påtalade flera lyckade projekt bakåt i tiden såsom utvecklingen av Bengtsfors centrum där Stenebystudenter var involverade i framtagande av räcken, blomsterurnor och inte minst Bengtsforsbänken som producerats och placerats i ett antal olika miljöer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson