Strategi för näringslivsarbete antagen

Strategin för näringslivsarbetet i Bengtsfors kommun, som arbetades fram under hösten 2014, har nu antagits av kommunfullmäktige.

Bengtsfors Utvecklings AB och kommunens förvaltning kommer nu att jobba med de aktiviteter som finns med i handlingsplanen för 2015-2016. Under hösten 2015 kommer handlingsplanen att följas upp och revideras inför arbetet 2016.

Relaterad information
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson