Motion om sextimmars arbetsdag avslogs

Fullmäktigeledamöterna Anette Ternstedt (v) och Anna-Lena Ingemansson (v) har i en motion till kommunfullmäktige yrkat på att Bengtsfors kommun utreder förutsättningarna för att införa sex timmars arbetsdag som normalarbetsdag inom framförallt kvinnodominerade verksamheter i kommunen. Kommunfullmäktige har, efter votering, beslutat att avslå förslaget med hänsyn till den kommunala ekonomin.

De skriver bland annat följande i motionen: ”Vänsterpartiet föreslår sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det är en framtidsreform som möjliggör ett rikare liv där vi på ett smart sätt kan dela på arbete och fritid. Erfarenheter har också visat att det är ett ekonomiskt framgångsrikt koncept. Initialt är en arbetstidsförkortning förknippad med vissa kostnader, men de långsiktiga nyttoeffekterna är omfattande. Minskad stressrelaterad sjukdomsfrånvaro, liksom reducerade förslitnings- och belastningsskador samt ökad effektivitet är tydliga nyttoexempel från ställen där man infört sextimmarsdagen. Inom kommunsektorn och även i Bengtsfors kommun är dessa problem vanliga och vi ser också en ökning av sjukfrånvaron framförallt bland kvinnor. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns även starka argument för en arbetstidsförkortning då en sådan skulle sänka kostnader som är förknippade med arbetslöshet och social utslagning”.

Det har gjorts väldigt få försök med arbetstidsförkortningar bland Sveriges kommuner

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson