Rastplats vid infarten till Bäckefors byggs

Bild

Skiss över den planerade rastplatsen

Vid infarten till Bäckefors mittemot färdshuset Facklan kommer en rastplats att byggas. Kommunfullmäktige har beslutat om finansiering och byggstart kommer att ske under våren 2015.

Bengtsfors kommun har tidigare haft en informationstavla vid samma ställe, men eftersom platsen ofta fungerat som långtidsparkering för lastbilar så har den inte fungerat så bra. Därför tas nu ett grepp för att göra om platsen till en rastplats med information för turister och besökare.

Efter dialog med Leif Lund, Bäckefors samt representanter från hembygdsföreningen i Bäckefors har förslag till utformning av platsen tagits fram. I förslaget ingår även en upprustning av refugen vid infarten från 172:an vilket kommer att lyfta helhetsintrycket av entrén till samhället.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 9 mars att anslå 570 000 kronor till en rastplats med offentlig toalett i Bäckefors.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson