Hur är det att bo och leva här?

Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator och vägar och kommunikationer? Hur ser du på inflytandet i kommunen? Det är frågor vi ställer i den medborgarenkät som vi gör tillsammans med statistiska centralbyrån (SCB).

Ovanstående är sådant frågorna i enkäten handlar om. Visst kan det vara svårt att svara på frågor om vissa verksamheter och förhållanden som man kanske inte har så stor egen erfarenhet av. Men i regel har man en uppfattning, om än en uppfattning grundad på vad man hört och läst. Det är medborgarnas uppfattning om olika verksamheter och förhållanden som vi vill veta.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årets medborgarundersökning på uppdrag av Bengtsfors kommun. I dagarna har 600 invånare i Bengtsfors kommun fått en enkät hemskickad. De har valts med statistiska metoder av SCB för att medverka i undersökningen.

Om du är en av de utvalda hoppas vi att du tar dig tid att svara på frågorna! På så sätt bidrar du med underlag åt Bengtsfors kommun i arbetet med att förbättra för invånarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson