Åtgärder som sparar pengar och miljö

Bild

Solceller som markiser på kommunkontoret.

Nu märks de åtgärder som gjorts med utgångspunkt i kommunens energi- och klimatstrategi. Sedan strategin antogs har många åtgärder gjorts för att kommunkoncernen ska klara framtidens krav när det gäller energieffektivisering och minskning av utsläpp av växthusgaser samt bidra till att internationella och nationella miljömål uppfylls, men även för att minska kostnaderna för energianvändningen.

En energieffektiviseringsgrupp bestående av Bengt Emanuelsson, Örjan Strandberg och Peter Magnusson, Sara Larson (samtliga från Bengtsfors kommun) samt Jonny Leanderson som är engergirådgivare i Dalsland, har tittat på vad som kan göras i kommunens egna fastigheter. De åtgärder som genomförts, sedan 2009, har sänkt energiförbrukningen med 2 105 966 kilowattimmar. Vilket sparar ungefär 2,1 miljoner kronor per år, jämfört med uppstartsåret 2009! I kommunens budget finns årligen mellan 1 miljon kronor och 1,5 miljoner kronor för energieffektiviserande åtgärder. Här presenteras några exempel på vad som genomförts:

Björkåsen

Björkåsen är den av fastigheterna som gett den största effekten när det gäller energiförbrukning. Där har nya fläktar och styrning gett en minskad förbrukning med 50 kilowattimmar per kvadratmeter. Det sparar ungefär 400 000 kronor per år.

Räddningstjänsten

På brandstationen i Bengtsfors har ett byte av fläktar och en investering av närvarogivare i konferensrummet gett en besparing på 100 000 kronor per år. Installationen av en värmepump för luft/vatten har gjort att brandstationen i Bäckefors har minskat sina energikostnader med hälften från cirka 70 000 kronor till 35 000 kronor.

Skollokalerna i kommunen

Vid Skåpafors skola har det borrats för bergvärme. Det var en investering som kostade 465 000 kronor, vilket nu ger minskade driftskostnader för uppvärmningen av lokalerna med 100 000 kronor per år. Lokalerna värmdes tidigare upp med olja. På Ekhagskolan har de bytt fläktar. Där finns nu frekvensstyrda fläktar som anpassas efter utetemperaturen. Bytet gav en besparing på cirka 60 000 kronor per år. I Årbols skola fanns tidigare en oljepanna, den har nu bytts mot bergvärme. På Franserudsskolan har bland annat byte av belysning gjorts i 11 klassrum. På 115 armaturer har belysningen gått från 106 watt till 58 watt.

Förvaltningslokaler i kommunen

På tekniska områdets verkstad har byten till LED-belysning gjorts. Det gör att förbrukningen av el har minskat med 11 300 watt i timmen, vilket motsvarar en besparing på 90 kronor per dag under den mörka årstiden. En värmeväxlare med modern styrning har också satts in på tekniska kontoret. På kommunkontoret har solceller sätts upp dels som markiser på södra väggen samt några paneler på taket. Klockan 12.00 den 12 mars var leveransen till huset 10 kilowatt. Solcellernas toppeffekt är beräknad till 14,4 kilowatt och har en beräknad årsproduktion om 13 000 kilowattimmar per år.

Allmänna åtgärder

En ständigt pågående optimering av drifttider görs, vilket sparat in tusentals drifttimmar. Tekniska området ser sedan en tid tillbaka även över kommunens fjärrvärmeabonnemang. Ett flertal abonnemang kommer att justeras som resultat av energieffektiviserande åtgärder, vilket även det sparar pengar. Kommunkoncernen har minskat sin oljeförbrukning från 934 kubikmeter (2010) till 90 kubikmeter (2014). Dagens oljeförbrukning utgörs till stor del av spetsförbrukning och reserv till fjärrvärmecentralerna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson