Satsningar i kanalzoner

Bild

I kommunens budget finns pengar avsatta för åtgärder i anslutning till Dalslands Kanal. Under 2015 kommer tre åtgärder att genomföras; badplats och gångväg ner till Laxsjön (i Billingsfors), skyltning av Bengtsfors strandpromenad  och parkeringsplats i Gustavsfors.

Till 2016 planeras ytterligare åtgärder längs Bengtsfors strandpromenad, såsom effektbelysning, brygga i gästhamnen och en förlängning av gångstråket tvärs över Ön med trappa ner till kanalen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson