Nya överförmyndarenheten invigd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål.

Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.
Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekryterar vi gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Vi granskar även det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Administrativ enhet med kansli i Åmål

Den administrativa verksamheten bedrivs från ett gemensamt kansli i Åmål med möjlighet till bokade besök i samverkanskommunerna. Våra ambitioner är höga - vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling för förbättra verksamheten för våra kommuninvånare. I vår verksamhet ska du känna dig trygg och få ett respektfullt bemötande

Kontakta överförmyndarenheten

Telefontid: måndag - fredag 10.00 - 12.00

Besökstid: torsdagar 10.00 - 12.00 och 13.30 - 15.30

(Se information i högra menyn för eventuella avvikelser)

Telefon: 0532-777 400

Fax: 0532-777 401

E-post:overformyndarenheten@amal.se

Besöksadress: Kyrkogatan 6, Åmål

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62, 662 22 ÅMÅL

Bild

Handläggarna Marie Forsgren och Lisbeth Johansson flankerar överförmyndarkansliets enhetschef Conny Johansson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson