Motion om utvärdering av skolorganisation avslogs

Bild

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i april att avslå Therese Karlssons (m) motion om granskning och utvärdering av resultatet av den förändrade skolorganisationen som trädde i kraft höstterminen 2010. Fullmäktige hänvisade i sitt beslut till den pågående kartläggningen av framtida behov inom förskola och skola.

Den förändrade skolorganisationen innebar att skolorna i Billingsfors och Skåpafors lades ner. Eleverna i Billingsfors började på Ekhagsskolan i Dals Långed. Eleverna i Skåpafors med omnejd började på Franserudsskolan. Bengtsgården blev i och med omorganisationen en skola för elever i åk 6-9.

Förutsättningarna har ändrats markant sedan beslut fattades och omorganisationen av grundskolorna genomfördes. Elevantalet har inte sjunkit i den omfattning som prognosticerades. De förändrade siffrorna kring elevantalet i kommunen beror på en större inflyttning av barnfamiljer än vad som beräknats. Många av de inflyttade är nysvenskar, men inflyttning sker även från andra delar av Sverige och våra grannländer. Nyttjandegraden på förskola och fritids har också ökat de senaste åren, vilket innebär ett ökat behov av platser på förskola och fritids. Förvaltningen har påbörjat en kartläggning av det framtida behovet inom förskola och skola för att kunna anpassa verksamhet och lokaler till det.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson