Behörig och legitimerad skolpersonal ett krav

Kommunstyrelsen har beslutat att lärare i Bengtsfors kommun ska, för att vara tillsvidareanställd, uppfylla Skollagens krav på behörighet och legitimation.

Enligt Skollagen 2 kap 20§ får endast den lärare som har rätt utbildning och legitimation anställas utan tidsbegränsning.

Efter 1 juli 2015 blir kravet att endast den som har lärarlegitimation för de ämnen som hans/hennes undervisning omfattar får ha eget ansvar för undervisning och betygssättning. I kommunen finns tillsvidareanställda lärare som saknar behörighet och/eller lärarlegitimation. Lagkravet gör att från och med höstterminen 2015 måste legitimerad lärare ha det formella ansvaret för elevernas undervisning och betygsättning.

För att bygga upp en lärarkår med de behörigheter som krävs för att uppfylla lagens krav har kommunstyrelsen beslutat om att lärare ska uppfylla kraven på behörighet och legitimation för att vara tillsvidareanställda.

Beslutet innebär att icke legitimerad, tillsvidareanställd lärare anses som övertalig och deras tjänster ska regleras enligt gällande rutiner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson