Skoltiden ska vara tobaksfri

Kommunstyrelsen har beslutat om en handlingsplan för tobaksfri skoltid. En granskning av andra ställen där unga rör sig ska också göras exempelvis fritidsgårdar. Skyltning om rökfria zoner på kommunala lekplatser kommer också att ske. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för barn och ungas hälsa.

Tobak och speciellt rökning är fortfarande en av det största orsakerna till sjukdom och för tidig död. WHO rekommenderar alla länder att införa helt rökfria miljöre eftersom det är den enda effektiva metoden för att skydda individen från passiv rökning. EU-kommisionen har också antagit en rekommendation om rökfria miljöer med syfte att bland annat tydliggöra vikten av rökfria offentliga platser.

Andelen dagligrökare i Bengtsfors har minskat bland kvinnor men ökat bland män. Jämfört med riket, är det en högre andel. både kvinnor och män, som röker i Bengtsfors kommun. Det finns också en ökning av rökande spädbarnsföräldrar i kommunen sedan 2006.

Även andelen snusare har ökat i Bengtsfors och ligger statistiskt högre än snittet i riket.

En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till handlingsplan för tobaksfri skoltid, som nu antagits av kommunstyrelsen. Tobaksfri skoltid innebär att elever inte får använda tobak under hela sin skoldag och skoltid, oavsett var eleven befinner sig. Enligt handlingsplanen ska reglerna om tobaksfri skoltid även omfratta de personer som tillfälligt besöker skolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson