• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Byte av vattenledning samt anläggande av gång-/cykelväg på Sandgärdesgatan

Byte av vattenledning samt anläggande av gång-/cykelväg på Sandgärdesgatan

Bild

Här syns den aktuella ledningen som ska bytas.

Under 2015 kommer vi att byta vattenledning vid Sandgärdesgatan 3-40. Arbetet kommer att pågå under perioden maj till oktober. Anledningen är att ledningsnätet i området är gammalt och behöver förnyas.

Utbytet av ledningsnätet kan försämra framkomligheten på vägen något, men skyltar utmed vägen kommer finnas för att underlätta för trafikanter och gående. Arbetet kan också innebära störningar i dricksvattenleveranserna till fastigheterna i området.

För att säkerställa vattenförsörjningen under arbetet, kommer berörda fastigheter att få dricksvatten via en provisorisk vattenledning. I samband med vattenavstängningar och arbeten på ledningsnätet kan missfärgat, brunt, grumligt eller "vitt vatten" förekomma. Det missfärgade vattnet kan bero på att rost lossnar och följer med från ledningsnätet. "Vitt vatten" beror på förekomst av luft i ledningsnätet. För att bli av med eventuella missfärgningar kan ni spola kallvatten en stund, gärna på flera tappställen i fastigheten (kök, badrum, tvättstuga).

Tekniska verksamheten ber om förståelse för dessa störningar och hoppas att det inte ska påverka er vardag i så stor omfattning. När gatan återställs efter grävningen och asfalteras kommer trottoarerna att göras om till en gång- och cykelväg på östra sidan av gatan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson