Start av årets traineeutbildning i Bengtsfors

För tredje gången startade Dalslands-kommunerna och Säffle, i samarbete med vuxenutbildningen i Bengtsfors och Högskolan Väst, upp sitt traineeprogram för  att utveckla framtida ledare och handläggare.

Totalt 16 deltagare fanns på plats under den första utbildningsdagen, som bland annat innehöll föreläsningar av Bo Lind och Leif Berndtsson från Högskolan Väst, på Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors.
Syftet med programmet som pågår i drygt 15 månader är att drilla framtidens ledare och  handläggare inom Dalslandskommunerna och Säffle kommun. I årets utbildning fanns enbart deltagare med från Bengtsfors, Färgelanda och Säffle kommuner.

- På det här sättet rustar vi för framtiden och får personer med lokal anknytning på ledarpositioner och spetskompetenser, säger Jan Annebjörk som är projektledare på vuxenutbildningen i Bengtsfors som samordnar utbildningen.

Två olika delar

Under de kommande 15 månaderna kommer deltagarna att utbildas i två olika steg. Den första delen är teoretisk och innehåller föreläsningar/seminarier inom områdena ledarskap, projektledning, ekonomi och arbetsrätt. Del två innebär att traineen utför ett utvecklingsarbete som är bestämt tillsammans med närmaste chef. Denna del påbörjas direkt vid start och löper under hela utbildningstiden.

Lägger mycket egen tid

Deltagarna kommer att arbeta på sina ordinarie tjänster parallellt
men kommer också att lägga en hel del egen tid på utbildningen.
- Efter att programmet avslutats ska det finnas en individuell plan för deltagarna, för fortsatt utveckling i sina ordinarie tjänster, säger
Jan Annebjörk.

Bild med deltagarna

Deltagarna i årets traineeprogram (från vänster uppifrån): Urban Janson, Ulf Nilsson, Beatrice Hjärn, Ulrika Moberg, Jennie Andersson, Sara Larsson, Veronica Karlsson Tapio, Felicia Skogh, Monica Backman, Maria Lobrant, Anna-Carin Gustavsson, Mathias Sköld, Anna Nilsson, Johan Lilljeqvist, Carina Enarsson, Stefan Löwenborg (saknades vid fototillfället gjorde Anneli Karlsson)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson