Magsjukevirus i förskolan

Smittskyddsläkare Eva Lindhusen Lindhé konstaterar att smittan med största sannolikhet inte kommer från vatten eller livsmedel utan beror på smitta mellan individer.

Detta har hänt

Under våren har det förekommit mycket magsjukor på förskolan Mellangården. Efter diskussion med föräldrar har provtagning genomförts på några barn, som visar på virus-smitta i form av bland annat astrovirus.

Idag har kommunen fått besked från smittskyddsenheten att smittan sannolikt inte kommer från livsmedel eller vatten.

Åtgärder för att minska smittan

Kommunens ledningsgrupp har idag efter avstämning beslutat att i förebyggande syfte utöka rekommendationerna om 72 timmars hemvaro efter sista symtom, till att gälla ALLA förskolor i Bengtsfors kommun.

För att få bukt med smittan vädjar vi nu om att föräldrar håller sina barn hemma från förskolan i 72 timmar (i stället för brukliga 48 timmar) efter att symtomen upphört.

Har man syskon på förskolan ska alla vara hemma tills man är helt friska. Förskolan har skärpt sina rutiner runt hygien. Vid hämtning/lämning tvättar föräldrarna barnens händer för att minska spridning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson