Motion om nattjouren på Dalslands sjukhus

Bild

Foto: Sofia Magnusson

Jerker Johanssons (c) motion om nattjouren på Dalslands sjukhus bifölls av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun beslutar att ställa sig bakom yttrandet angående nattjouren på Dalslands sjukhus med tillägg att även helgjouren ska finnas kvar med bibehållen bemanning och uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson