• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Motion om religions- och yttrandefrihet – kommunal offerplats och religionsutövning avslogs

Motion om religions- och yttrandefrihet – kommunal offerplats och religionsutövning avslogs

Bild

Nore Johansson (sd) inkom 2015-02-09 med en motion till fullmäktige där ämnet är religions- och yttrandefrihet i Bengtsfors kommun och ärendet kommunal offerplats och religionsutövning. Kommunfullmäktige har beslutat att avslå motionen mot bakgrund av att en offerplats inte är en kommunal angelägenhet

Både regions- och yttrandefrihet är instiftat i svensk grundlag och är därför inte en fråga för kommunen. Varje medborgare har frihet att utöva sin religion, vilket också är en av förutsättningarna för ett demokratiskt statsskick. De trossamfund eller religioner som vill ha egna lokaler kan hyra eller bygga i egen regi. Om en byggnad ska uppföras måste gällande lagstiftning följas, som exempelvis att söka bygglov. Denna förutsättning gäller oavsett vilken religion som ska utövas i byggnaden.

Kommunen ansvarar inte för att bygga kyrkor eller andra byggnader för religiöst bruk. Mot bakgrund av ovanstående framgår att kommunen inte heller ansvarar för att iordningställa en offerplats, eftersom det inte är en kommunal angelägenhet. Att iordningställa en offerplats/blotplats på egen tomt bör dock vara tillåtet såvida offret endast består av mat, dryck, symboler etc. och att detta i övrigt inte stör omgivningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson