Torghandel på Nygårdstorget testas under sommaren

Bild

Genom en utökad möjlighet till torghandel, hoppas vi på ett ökat intresse från lokala odlare och hantverkare, som vill sälja sina varor på Nygårdstorget under sommaren.

Under perioden 8 juni - 30 augusti i år tillåts  torghandel på Nygårdstorget i Bengtsfors under följande förutsättningar:

  • Torghandel tillåts endast vid av kommunen tillhandahållna salustånd.
  • Tid: måndag - fredag klockan 9-18 och lördag klockan 9-15, med undantag för den 18 juli och 8 augusti.
  • Inga fordon får vara på torget förutom för av- och inlastning.
  • Avgift: 100 kronor per dag.
  • Salustånd bokas via kommunens växel, telefon 0531-526000 senast dagen innan.
  • Avgiften faktureras, kontantbetalning ej möjlig.

För all övrig torghandel hänvisas till Tinghustorget i Bengtsfors alternativt torget i Bäckefors (onsdagar 9-18) enligt gällande Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Bengtsfors kommun.

Bakgrund

Syftet med torghandelsstadgan från 2012 var att möjliggöra en ny småskalig profil på torghandeln med fokus på närodlat och hantverk. I samband med det tillverkade kommunen enhetliga salustånd anpassade till förutsättningarna på Nygårdstorget. Salustånden har använts endast vid speciella evenemang som Bonnamarknaden. Nu finns ett uppdrag att utvärdera och eventuellt förändra torghandelsstadgan och därför görs en tillfällig ändring under sommaren. En utvärdering ska göras efter periodens slut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson