Handlingsplan för förbättrad service till näringslivet

Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för förbättrad service till näringslivet i kommunen. Målet med handlingsplanen är att förbättra företagsklimatet i kommunen. Handlingsplanen har två fokusområden; mottagningsapparat/samordning av service till företagen och förändringar i kommunens arbete med upphandlingar.

Bakgrund

Bengtsfors kommun har genomfört Sveriges kommuner och landstings (SKL) utbildningssatsning ”Förenkla helt enkelt”. Målet med satsningen är bättre och effektivare kontakter mellan kommun och företag. Arbetet har sedan lett till en handlingsplan för att förbättra servicen till kommunens näringsliv.

Samordnad och förbättrad service till företag

Ett professionellt förhållningssätt gör att det går att kombinera rollen som myndighetsutövare med rådgivning och service. Det ska vara självklart att lotsa, stödja och hjälpa företag, men det är samtidigt självklart att regelverket gäller i exempelvis tillståndsgivningen. Det är även centralt för förvaltningens effektivitet, legitimitet och förtroende. I  processen framkom önskan om ett förändrat uppdrag till växel/reception eftersom det ofta är den första kontakten som företagen får med kommunen. Andra förslag gällde samordning av de handläggare som kan behövas vara inblandade i vissa frågor - en så kallad kommunkontakt. Personerna i kommunkontakten kommer också ansvara för att göra en kartläggning av vilka kontaktytor som behövs i olika ärendetyper och att samordna handläggarna vid besök från och hos företag.

Upphandling

När det gällde fokusområdet upphandling föreslogs rutiner kring när det är dags för upphandling. En ny upphandlingspolicy efterfrågades. Kommunikation/transparens/återrapportering kring upphandlingar bör förbättras och en dialog kring; Hur tänker kommunen – vad har kommunen för ambitioner i olika frågor? Det fanns också önskan om att i framtiden undvika förtroendedödande aktiviteter/beslut samt att förbättra beställarkompetensen. Sammanfattningsvis förenkla så mycket det är möjligt!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson