Kommunkontoret byggs till för Lantmäteriets behov

Bild

Lantmäteriet har valt att satsa på Bengtsfors som kontorsort. De bedömer det långsiktiga behovet av arbetsplatser för 12 personer. Det gör att deras nuvarande lokaler i kommunhuset blir för trånga. En tillbyggnad av kommunkontoret kommer därför att genomföras. Samtidigt kommer ett reservkraftverk att installeras för att kunna användas vid krissituationer.

I samband med att en ny detaljplan togs fram för att möjliggöra tillbyggnaden gjordes en översyn av parkeringsbehovet för kommunhuset och DVVJ. Utredningen visade att det finns behov av att organisera om parkeringsytan norr om stationshuset för att få in fler parkeringsplatser och samtidigt säkerställa utrymme, såväl vändmöjlighet som parkering, för de bussar som angör DVVJ. De åtgärder som föreslås är målning av parkeringsrutor samt belysning. Parkeringen bedöms inte behöva asfalteras om.

Upphandling av byggentreprenaden planeras genomföras under augusti månad. Innan anbud antas skall ett hyresavtal med Lantmäteriet tecknas. Byggstart planeras till oktober 2015.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson