Förskolepersonal lärde om vägledande samspel

Bild på personalen

Bakre raden från vänster: Sofia Andersson, Åsa Sinek, Linda Andreasson, Malin Karlsson, Wioleth Gustavsson–Bååth, Lena Åhgren, Pernilla Fors, Annika Wessman. Främre raden från vänster: Pia Hallberg, Carolina Dahlin, Carina Schön, Marie Brodd, Ulrika Liljeqvist, Isabell Fredriksson, Maria Andersson, Anette Nilsson. Klicka på bilden för att förstora den!

Under våren har två grupper med förskolepersonal gått utbildning kring vägledande samspel/ICDP.

Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande program som fokuserar på det positiva samspelet mellan människor. Programmet bygger på forskning om barns utveckling och behov och har sin förankring i FN:s barnkonventionen.

Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna ska inspireras att utveckla och uppmärksamma det positiva samspelet mellan barn och vuxna, barn sinsemellan och mellan vuxna.

Det positiva samspelet uppmärksammas alltmer som en avgörande faktor för en god uppväxt för barn. I syfte att stärka samspelet mellan vuxna och barn arbetar förskolorna i Bengtsfors kommun med stöd av ICDP, Vägledande Samspel. 

Utbildningen har genomförts av Hälsokällan Fyrbodal som är en offentlig verksamhet inom Fyrbodals kommunalförbund.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson