Varning för falska brandkontrollanter

Räddningstjänsten har under sommaren gjort hembesök i Bengtsfors tätort. Syftet har varit att säkerställa ett bra brandskydd i era bostäder. Nu har det kommit information om att det finns personer som utger sig för att vara brandkontrollanter, som knackar på. Vi vill nu varna för dessa personer.

Räddningstjänstens kampanj är slut för i år och när räddningstjänstens personal gör hembesök sker det alltid med bil från räddningstjänsten och personen i fråga legitimerar sig.

Det finns också uppgifter om att det finns personer som utgett sig vara kontrollanter på uppdrag av Bengtsforshus AB, men något sådant uppdrag finns inte.

Räddningstjänsten kommer att genomföra fler insatser med besök i  hemmen kring brandskydd, men när det är aktuellt så föregås det alltid av information både på kommunens hemsida och genom information i brevlådorna i det aktuella området.

Om du önskar få en översyn av brandskyddet i ditt hem kan du när som helst kontakta räddningstjänsten på telefonnummer 0531-526116.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson