Olympen 1

Förslag till detaljplan har upprättats för del av Olympen 1 i Bengtsfors, Bengtsfors kommun.

Detaljplanen föreslår byggnation av ett 10 våningar högt flerbostadshus inom fastigheten Olympen 1 i den del som ansluter till Olympiavägen 13. Bakgrunden är att Bengtsforshus AB ser behov av fler moderna lägenheter i centralt läge med närhet till service och allmänna kommunikationer.

Planområde

Planområdet är markerat med röd linje.

Olympen 1

Granskning

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 8-29 februari 2016.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdföppnas i nytt fönster 90.4 kB 2016-09-28 14.23
Planbeskrivning Del av Olympen 1.pdföppnas i nytt fönster 4.9 MB 2016-09-28 14.23
Plankarta Del av Olympen 1.pdföppnas i nytt fönster 359.2 kB 2016-09-28 14.23
PM Geoteknik.pdföppnas i nytt fönster 5.5 MB 2016-09-28 14.23
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 389.8 kB 2016-09-28 14.23
Skuggstudie.pdföppnas i nytt fönster 758.1 kB 2016-09-28 14.23

Skuggstudie

Kontakt

Annika Karlsson
Planchef
0531-52 60 12
annika.karlsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström