Ny kulturplan antagen

Kulturen spelar en stor roll inom kommunens alla verksamhetsområden. Det finns många idéer om framtida kulturaktiviteter för såväl kommuninvånare som besökare.

Nu har en kulturplan tagits fram för att lyfta kulturens betydelse. Kulturplanen innehåller strategiska mål och en handlingsplan för åren 2015-2020.

Strategiska mål

  • Kultur i Bengtsfors kommun ska utvecklas till en levande kraft för sysselsättning, turism, näringsliv, boende och demokrati.
  • Kulturarbetet inom barn- och ungaområdet ska stärkas.
  • Två starka kulturarenor ska utvecklas; Mötesplats Kulturkvarteret och Mötesplats Steneby. Dessa kulturarenor blir nav för kommunens övriga mötesplatser och för kommunens kulturliv.
  • Former för intern och extern samverkan ska utvecklas.
  • Kommunens historia ska synliggöras och användas som en resurs i form av byggnader, miljöer, traditioner och berättelser för att skapa attraktivitet, identitet och en god livsmiljö.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson