Evakueringsplatser inventerade

Efter uppdrag av regeringen har länsstyrelsen krävt av samtliga kommuner att redovisa hur många så kallade evakueringsplatser, det vill säga tak över huvudet vid ankomst till Sverige, som finns att tillgå. Anledningen är att Migrationsverkets egna boendeplatser för asylsökande inte räcker till.

Evakueringsplatser är tänkta att användas under en så kort tid som möjligt. Så snart nya plaster blir lediga i Migrationsverkets ordinarie boenden ska de flytta vidare till ett boende som lämpar sig bättre i väntan på beslut om asyl.

Kommunens krisledningsgrupp har svarat att Bengtsfors kommun kan bistå med ett 100-tal evakueringsplatser. Inriktningen är att använda lokaler som i minsta möjliga mån stör den ordinarie verksamheten och i dagsläget är det därför Årbols och Skåpafors sporthallar som ses som mest lämpliga.

I nuläget finns dock ingen förfrågan från Migrationsverket om att öppna evakueringsplatser i Bengtsfors kommun.

Om det blir aktuellt att öppna evakueringsplatser är det kommunen som ansvarar för drift av boendet, det vill säga; mat, sängutrustning, städning och tolk. Kommunen har i efterhand möjlighet att begära ersättning från Migrationsverket för boende-, mat- och personalkostnader.

Krisledningsgruppen har även uppdragit till kommunens alla enheter att hålla sig uppdaterade om läget och förbereda sig på olika sätt inför ett eventuellt mottagande

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson