Omprövning av evakueringsplatser

Bengtsfors kommun har fredag eftermiddag fått en förfrågan från Migrationsverket om att ta emot 90 asylsökande under den kommande helgen.

Vid tidpunkten för inventering av antal och lokalitet av evakueringsplatser fanns ett antal förutsättningar som nu ändrats. Detta gör att Bengtsfors kommun har beslutat att ompröva sitt erbjudande om Årbols och Skåpafors sporthallar. Att erbjuda dessa lokaler som evakuringsplatser är inte längre aktuellt. 

Kommunens krisledningsgrupp tog kontakt, sent fredag eftermiddag, med Migrationsverket och följande är överenskommet: Bengtsfors kommun kommer att se över möjligheten att hitta alternativa platser i såväl kommunala som andra lokaler. Beroende på lokal kan även antal platser komma att ändras.

Förnyad kontakt kommer att tas med Migrationsverket i början av nästa vecka.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson