Ser över evakueringsplatser

Kommunens krisledningsgrupp ser nu igen över vilka evakueringsplatser som skulle kunna ställas till förfogande. Det handlar om platser där asylsökande kan bo i några dagar i avvaktan på att Migrationsverket ordnar fram fler vanliga asylboenden runtom i Sverige.

Kommunerna ansvarar för att ställa iordning lokalen, personalresurser, ordna med sovplatser inklusive madrasser och sängkläder, eventuellt behov av tolk, mat och dryck, städning samt hälso- och brandskydd. Det innebär att det är många praktiska frågor som ska lösas. Kommunens krisledningsgrupp kommer därför att kontakta frivilligorganisationer och ideella organisationer som kan hjälpa till.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson