Kraftig ökning av turismomsättningen i Dalsland

Nu har siffrorna kommit på den turistiska omsättningen i Dalsland (exklusive Vänersborgs kommun) för helåret 2014. Turistrådet Västsverige har givit Handelns Utredningsinstitut (HUI) i uppdrag att beräkna de regionala turismeffekterna i Västra Götalandsregionen. För Dalslands del ser vi en ökning om nästan 12 % från 2013.

2013 omsatte turismen i Dalsland 873 miljoner kronor och 2014 blev siffran 974 miljoner kronor. 2013 innebar det 665 årsarbeten och 2014 674 årsarbeten.

- Det är en glädjande ökning och visar på turismens betydelse för vårt landskap, säger Johan Abenius, VD på Dalslands Turist AB. Vi är också mycket nöjda med att Turistrådet Västsverige fastställt en beräkningsmodell där vi nu via HUI årligen kommer att få jämförbar statistik över utvecklingen av den turistiska omsättningen. Vi hoppas när analysen av helåret 2015 kommer att vi passerar 1 miljard kronor.

Besöksnäringen är globalt i en kraftig tillväxt och Dalsland har alla möjligheter till fortsatt positiv utveckling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson