Nytt beslut gällande evakueringsplatser

Kommunstyrelsens allmänna utskott har beslutat att för närvarande inte erbjuda evakueringsplatser till Migrationsverkets förfogande, men att uppdra åt kommunens krisledningsgrupp att fortsätta undersöka såväl bemanning som lokaler med ideella organisationer och andra aktörer.

Vid kontakter med Migrationsverket i slutet av vecka 43 har överenskommelse träffats om att Bengtsfors kommun kommer att ompröva tidigare lämnade uppgifter om evakueringsplatser och att dessa inte längre står till förfogande.

Bengtsfors kommun är, jämförelsevis, en liten kommun med cirka 9600 invånare och har med hänsyn till det tagit emot många asylsökande, ensamkommande barn, samt har många personer inskrivna i etableringen. Det medför att trycket på vuxenutbildning, skola, förskola och socialtjänst är mycket stort. Kommunen har därför svårt att bemanna såväl befintlig som ny verksamhet. Fler asylboenden är också på gång att öppnas i kommunen vilket ytterligare ökar trycket på kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsens allmänna utskott har därför beslutat att för närvarande inte erbjuda evakueringsplatser till migrationsverkets förfogande, men att uppdra åt krisledningsgruppen att fortsätta att undersöka såväl bemanning som lokaler med ideella organisationer och andra aktörer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson