Fjärrvärme byggs ut i södra Billingsfors

Bild

Foto: Sofia Magnusson

Kommunfullmäktige har beslutat att bygga ut fjärrvärmenätet i södra Billingsfors och har avsatt investeringsmedel för att genomföra utbyggnaden.

Ökad efterfrågan gör att fjärrvärmenätet i södra Billingsfors behöver byggas ut. Sedan tidigare har den norra delen av Billingsfors fjärrvärme. Leveransen av energi i form av färdig värme kommer från Munksjö paper AB och inom avtalet så har kommunen möjlighet att ansluta fler fastigheter.

Nu har intresseanmälningar kommit från tillräckligt många fastighetsägare för att en utbyggnad av södra delen av Billingsfors blir ekonomiskt genomförbar. Beställningarna gäller främst Bengtsforshus fastigheter i området och den sammanlagda effekten som efterfrågas är cirka 700 kW. Hittills har även 2 villor utmed sträckan lagt beställning. Då underlaget består av cirka 50 fastigheter, varav 30 procent anses kunna vara potentiella kunder inom några år, bör de kommande intresseanmälningarna öka. När de aktuella hyresfastigheterna anslutits återstår 800 kW av avtalad effekt som kan nyttjas för andra fastigheter.

Kostnaden för att bygga ut fjärrvärmenätet i södra Billingsfors är beräknad till cirka 7 700 000 kronor. Redan beställda anslutningar kommer att generera en årlig intäkt om cirka 1 200 000 kronor och kostnaden för att köpa in motsvarande värmeleverans beräknas kosta cirka 550 000 kronor. Med avskrivningar och ränta beräknat på 20 år ger det en årlig vinst för verksamheten på 170 000 kronor. Om fler fastigheter ansluter sig kommer den årliga vinsten att öka.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson