Bengtsfors strandpromenad

Fotomontage: Mareld Arkitekter

Längs stränderna i Bengtsfors centrum sträcker sig Bengtsfors strandpromenad som är över sex kilometer lång. En utvecklingsplan har tagits fram för promenaden i syfte att lyfta fram dess olika kvaliteter. Planen innehåller också förslag på tillägg som aktiverar och ger liv åt strandpromenaden för att den ska bli en starkare helhetsupplevelse.

Planen är inte en traditionell genomförandeplan utan är tänkt att användas som ett visionsdokument och en inriktning för fortsatt arbete. Som ett första steg i arbetet med strandpromenaden kommer kommunen, under 2016, att fokusera på skyltning och belysning för att framhäva den vackra sträckan.

Utvecklingsplanen har tagits fram av arkitektstudenten Jonathan Naraine på uppdrag av samhällsbyggnadsenheten.

Sträckan

Strandpromenaden går från Sågudden, förbi gästhamnen ett stenkast från torget, över kanalen och slussarna, till Ön där den delar sig. Över den gamla stenvalvsbron, förbi Daliaviken och kyrkan, genom Sidan Södra för att sluta vid Krutkällarens badplats. Söderut från Ön går strandpromenaden genom Eka Miljörum, passerar kanalbåtshamnen och fortsätter fram till Svale Udde. På västra sidan om Bengtsbrohöljen fortsätter strandpromenaden på gamla Lelångebanan ända ner till Höljerudsforsarna.

Kontakt

Annika Karlsson
Planchef
0531-52 60 12
annika.karlsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström