Kommunikation – allas rättighet

Bild

Christina Pettersson, enhetschef LSS och Gunvor Håkansson, blivande kommunpedagog inom språk och kommunikation.

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att kunna kommunicera, oavsett vem man är och vilken funktionsnedsättning man har. Fungerande kommunikation är en förutsättning för delaktighet i vardagsliv och på samhällsnivå. Från och med 1 januari inrättar Bengtsfors kommun en kommunpedagogtjänst med inriktning mot språk, kommunikation och alternativ kompletterande kommunikation - AKK.

Kommunpedagogen ska arbeta verksamhetsövergripande vilket innebär att barn, ungdomar och vuxna brukare med tal- och språkstörningar eller kognitiva funktionsnedsättningar eller av andra anledningar är i behov av AKK kan få hjälp oavsett vilken verksamhet man finns inom; förskola, grundskola eller LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Erfarenhet tas till vara

Tjänsten kommer att innehas av Gunvor Håkansson som sedan tidigare arbetat med AKK inom skola och förskola i många år. Inom kommunens LSS-verksamhet har man sett att den kunskap som byggts upp under skolåren lätt går förlorad när individer senare i livet kommer in i LSS-verksamhet. Det finns därför ett behov, för såväl individen som hos verksamheten att bibehålla dessa kunskaper samt hitta ett likvärdigt förhållningssätt och en gemensam kunskapsbank kring dessa frågor.

Christina Pettersson, enhetschef inom LSS hoppas och tror att den nya tjänsten kommer att göra en stor skillnad för de som behöver hjälpen. - Att det är just Gunvor Håkansson som kommer att arbeta med dessa frågor är av stor betydelse då hon har en lång erfarenhet och mycket kunskap inom ämnet, säger Christina Pettersson.

Fakta om AKK

AKK är en samlingsterm för insatser som avser att förbättra en människas möjligheter att kommunicera. AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och innebär att man kompletterar eller ersätter ett bristfälligt tal eller språk. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester, finns specifika AKK-former som tecken, bilder, symboler och ord. Behov av AKK finns i olika grupper med funktionsnedsättningar, små barn som inte lärt sig tala, människor med annat modersmål än svenska etc.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson