Högskolan träffar kommuner för att gynna utvecklingen i området

Bild

Peder Koldeus, Solveig Andersson och Lena Lindhé

Högskolan Väst, som representerades av Peder Koldeus och Lena Lindhé, träffade under veckan kommunchefens ledningsgrupp samt ytterligare några tjänstemän för att diskutera samarbete och utveckling. Högskolan möter samtliga ledningsgrupper i Fyrbodals 14 kommuner.

De 14 kommunerna i Fyrbodal ska tillsammans med Högskolan Väst bygga upp en samverkansarena för att få till stånd en struktur för samarbete kring ömsesidig kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling. En nära samverkan mellan högskolan och kommunerna ska bidra till en stärkt och gynnsam samhällsutveckling i Fyrbodal. Samverkan kan innefatta utbildningsinsatser såväl som forsknings- och/eller utvecklingsinsatser.

Arbetet inleds med ett uppstartsprojekt där Högskolan Väst och Fyrbodals kommunalförbund gemensamt finansierar varsin projektledare på deltid. Projektledarna besöker under hösten 2015 samtliga 14 kommunledningar liksom ledningsgrupperna för Högskolan Västs sex arbetsenheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson