Analyssvar för de tunnor som hittades på botten av Höljen

Bild på en av tunnorna som hittades utanför EKA-området år 2003.

Bild på en av tunnorna som hittades utanför EKA-området år 2003.

Analyssvar på det sedimentsprov som tagits intill en av de hittade tunnorna i Höljen har nu kommit. Provsvaret visar att värdena ligger i nivå med tidigare analysresultat av bottensedimentet innan saneringen av EKA-området påbörjades, det tyder på att det är sjövatten i den aktuella tunnan. Nu kommer ytterligare dyk att genomföras för att visuellt kartlägga tunnornas position samt kontrollera om de är hela eller inte. Därefter får ett beslut tas om eventuella åtgärder.

Kontakter har tagit med Dalslands Miljökontor samt Länsstyrelsen för att informera om analyssvaret. De kommer också att vara involverade i den framtida beslutsprocessen. Formationen av tunnorna och berättelser från privatpersoner tyder på att tunnorna kommer från gamla flytbryggor som användes när området inhyste ett sågverk.

Länsstyrelsen genomför för närvarande en undersökning av Upperudsälven och resultat av denna kommer att presenteras i december.

Bakgrund

För någon vecka sedan hittade en dykare, i samband med att en ny ledning lades ner i Höljen, en tunna på sjöbotten. Den hittades i området mellan kanalbåtarna och Svale Udde. Tunnan såg hel ut och utifrån tidigare erfarenheter beslutades att tillämpa försiktighetsprincipen och försöka ta prover utanpå/nära tunnan samt fotografera.

I samband med saneringen av EKA-området hittades och bärgades ett fyrtiotal tunnor år 2003. I tidigare tunnfynd fanns det inga gifter, förutom oljespill och liknande, och många av tunnorna var trasiga. Ytterligare område på botten söktes av i samband med fyndet 2003, men inga fler fynd gjordes. Därmed verkade frågan vara utagerad, men förra veckans dyk visade att så var inte fallet.

Efter att tunnan hittats i samband med kabeldragningen gjordes ytterligare dyk för fotografera och ta sedimentsprover intill tunnan. Då gjordes ytterligare fynd av 15-20 tunnor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson