Bengtsfors kommun kommer inte att erbjuda evakueringsplatser

Kommunstyrelsens allmänna utskott har beslutat att inte ställa evakueringsplatser till Migrationsverkets förfogande.

Anledningen till beslutet är att vi, som en liten kommun, har tagit emot många asylsökande och ensamkommande barn samt har många personer inskrivna i etableringsverksamhet. Det innebär ett stort tryck på vuxenutbildningen, skola, förskola och socialtjänst. Kommunen har svårt att bemanna befintlig verksamhet och att erbjuda evakueringsboenden skulle innebära ytterligare ansträngningar på våra verksamheter.

Bakgrund

Efter uppdrag av regeringen har länsstyrelsen krävt av samtliga kommuner att redovisa hur många så kallade evakueringsplatser, det vill säga tak över huvudet vid ankomst till Sverige, som finns att tillgå. Anledningen är att Migrationsverkets egna boendeplatser för asylsökande inte räcker till. Evakueringsplatser används i väntan på förflyttning till asylboende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson