Motion om bronsbyst föreställande Rudolf Lilljeqvist avslogs

Bild på minnesstenen över Rudolf Lilljeqvist som finns vid kraftdammen i Bengtsfors.

En motion från centerpartiet gällande en bronsbyst föreställande Rudolf Lilljeqvist har tidigare behandlats, men då togs beslut om att utreda frågan ytterligare. Vid senaste sammanträdet avslog kommunfullmäktige motionen då det skulle bli för dyrt att låta tillverka en bronsbyst.

Förvaltningen har undersökt förutsättningar och kostnader för att få fram en bronsbyst föreställande Rudolf Lilljeqvist och förvaltningens förslag var att avslå motionen, dels med hänvisning till redan existerande utställning på EKA och dels på grund av kostnaden. Kostnaden för en sådan byst beräknas bli cirka 250 000 kronor.

Faktaruta

Vem var Rudolf Lilljeqvist?

Rudolf Lilljeqvist, född 6 september1855 i Stockholm, död 1930 i Bengtsfors, var en civilingenjör, direktör och en av två testamentsexekutorer efter Alfred Nobel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson