• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Motion om ekologisk frukt blev uppdrag att öka andelen ekologiska livsmedel

Motion om ekologisk frukt blev uppdrag att öka andelen ekologiska livsmedel

Illustration: Sofia Magnusson

En motion från Kjell-Åke Andersson (c) om ekologisk frukt behandlades av kommunfullmäktige vid senaste sammanträdet. Motionären ville att Bengtsfors kommun uteslutande skulle köpa ekologisk frukt till sina verksamheter.

Kjell-Åke Andersson skriver i motionen att det finns rester av bekämpningsmedel främst i frukt och grönt. Därför är det viktigt att välja ekologiskt frukt till bland annat barnen i skola och förskola.

Livsmedelspolicy

Bengtsfors kommun antog år 2010 en livsmedelspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun. Syftet med policyn var bland annat att inköp av ekologiska och andelen närproducerade livsmedel skulle öka för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan. Livsmedelspolicyn har som minimikrav att inga restsubstanser av bekämpningsmedel eller läkemedel får överstiga EG:s förordningar. Inom ramen för livsmedelspolicyn kan varje kommun själva besluta hur stor andel ekologiskt producerade livsmedel som ska köpas in.

Livsmedelsavtal har ökat andelen ekologiska livsmedel

Bengtsfors kommun har sedan maj 2014 ett nytt livsmedelsavtal och de ekologiska inköpen har ökat i och med det nya avtalet från ca 5,8 procent till ca 18 procent idag. Mjölk, fil, yoghurt, bananer och MSC-märkt fisk står för den största andelen av de ekologiska produkterna som kostenheten köper in.

Uppdrag att öka andelen ekologiska livsmedel

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen men uppdrog till kostenheten att öka andelen ekologiska livsmedel under år 2016, inom ramen för befintlig budget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson