Semesterby i Högsbyn – ett steg närmre verklighet

Den röda punkten visar placeringen av semesterbyn.

Genom kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Högsbyn, Dals Långed finns, så snart beslutet vinner laga kraft, förutsättningar för det holländska företaget Tisselskog Semestercenter AB att genomföra byggnationen av deras planerade semesterby.

Området för anläggningen ligger på en udde i sjön Råvarpen och är tänkt att innefatta en stugby med cirka 20 stugor samt tillhörande hotellbyggnad med restaurang och konferensmöjligheter.

Centralt i semesteranläggningens verksamhetsidé är att ge personer med olika funktionsnedsättningar möjlighet att bo tillgänglighetsanpassat och husen är utformade i samarbete med handikapporganisationer.

Den antagna detaljplanen försämrar inte åtkomsten till stranden för allmänheten. Semesterbyn är planerad att placeras uppe på höjden och gränsar således inte direkt till vattnet.

I anslutning till semesterbyn medger planen dels badmöjligheter och tillgänglighetsanpassad kanotbrygga, dels en brygganläggning längs utsidan av näset, där vattendjupet är större. Här planeras en gästbrygga för fritidsbåtar och även större turistbåtar.

För att få en trafiksäker väg in till semesteranläggningen kommer det byggas en delvis ny infartsväg och järnvägskorsningen kommer att förses med en helbomsanläggning.

Semesterbyn utgör ett viktigt tillskott till besöksnäringen på en strategiskt viktig plats mitt emellan, men ändå tillräckligt långt ifrån, Håverud och Baldersnäs. Anläggningen kommer att bli en viktig servicepunkt och ett besöksmål både från land och från vattnet. För båt- och kanotturister kan hotellet vara ett uppskattat boendealternativ och en god middag blir en viktig del i den totala upplevelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson