E-förslag till politisk behandling

Foto: Sofia Magnusson

E-förslag gällande asfaltering och belysning längs Lelångbanan för att vägen ska kunna användas hela året samt upprustning av tennisplanen i Bäckefors var uppe på kommunstyrelsens bord under deras sammanträde den 9 december.

Kommunstyrelsens svar om e-förslagen löd enligt följande:

Asfaltering och belysning av Lelångbanan kommer att göras i samband med att man drar en fjärrvärmekulvert mellan Bengtsfors och Billingsfors. Kulverten ska förläggas i anslutning till Lelångbanan. Banan kommer också att förses med en ny gång- och cykelvägsbelysning. Dessa beslut fattades i kommunfullmäktige redan i juni varför förslaget i praktiken redan var behandlat.

Vad gäller upprustning av tennisplanen i Bäckefors fick förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med föreningar, utreda förutsättningar och kostnader för upprustning och skötsel av planen.

E-förslagen skickas in, av privatpersoner, via kommunens hemsida där andra har möjlighet att skriva under och på så sätt stötta förslaget. E-förslag som får fler än 30 underskrifter tas upp till politisk behandling och beslut. Förslaget om tennisplanen i Bäckefors har fått 47 underskrifter under perioden 3 juni-1 oktober och förslaget om Lelångbanan 57 underskrifter under perioden 28 april-26 augusti i år.

Här kan du läsa mer om och skicka in egna e-förslag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson