Lyckat vänortsbesök i Wuzhou gav detaljerat samarbetsavtal

bild som visar det formella mottagandet i Wuzhou

Jan Leander tar emot den officiella gåvan från Wuzhou till Bengtsfors ur borgmästarens hand. Till vänster syns David He.

Bengtsfors delegation som i dagarna var till vänorten Wuzhou i Kina fick ett överväldigande mottagande. Förrutom de mer ceremoniella utbytena mellan orterna så besöktes tetillverkning, universitetet, stadens museum och laboratorium och tillverkning för syntetiska ädelstenar.

Detaljerat samarbetsavtal

Bengtsfors kommun och Wuzhou har under besöket tecknat ett mer detaljerat samarbetsavtal. Syftet med avtalet är ett reellt samarbete. Delegationen träffade lokala företrädare för besöksnäringen som var intresserade av att göra investeringar i Bengtsfors kommun. Båda parterna ville se på möjligheten att använda mer trä i byggnationer.

Det blev inte någon kontakt med någon gymnasieskola vid detta besök, men förhoppningsvis kan det ske vid nästa besök.

Ny stadsdel

I Wuzhou håller en ny stadsdel på att byggas. Till skillnad från hur vi brukar sköta stadsplanering så fanns redan all infrastruktur med snabbtåg med mera på plats och därefter byggs den nya stadsdelen. I bildspelet nedan finns en utställning om den nya stadsdelen samt någon bild från den berörda stadsdelen.

Besöket utvärderas och stäms av

Nu kommer besöket att utvärderas och aktuella kontakter för framtida samarbete kommer att tas. Något nytt möte städerna emellan är inte bestämt än, men kommer att ske inom kort.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson