Planering för ny förskola i Bengtsfors tätort

Kommunstyrelsen har beslutat att gå vidare i planeringen kring en ny förskola i Bengtsfors tätort vid Långevi.

Förvaltningen arbetar nu med att ta fram ett förslag till detaljplan som möjliggör byggnation av en förskola med 6 avdelningar inom den berörda tomten. 

Kommunstyrelsen har beslutat att en arkitekt ska anlitas för projektering av förskolan. Projekteringen ska sedan godkännas av kommunstyrelsen inför beslut om budget och upphandling. Kommunstyrelsen har också beslutat att tidplanen komprimeras så att kommunstyrelsen kan fatta ett beslut i frågan senast den 11 maj 2016. Ett annat önskemål/krav att byggnaden ska vara energieffektiv och att alternativet att bygga i trä ska prioriteras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson