Elever träffade politiker

Jan Leander (L) var en av de politiker som träffade mellanstadieelever på Franserudsskolan förra veckan.

Vart tredje år genomförs en demokratidag i Bengtfors kommun med syfte att stärka barn och ungas delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen. Elever från kommunens skolor träffar politiker för att diskutera frågor som rör dem. Under åren mellan demokratidagarna genomförs en mindre omfattande skoldialog där samtliga skolor får besök av några politiker.

Skoldialogernas tema kan variera från år till år. Temat för elever på låg- och mellanstadiet 2015 var demokrati och inflytande som diskuterades med hjälp av ett befintligt ärende i kommunen; Bäckeparken i Bäckefors.

Två till fyra politiker ur kommunfullmäktige har sedan november besökt elever vid Ekhagsskolan, Bäckeskolan och Franserudsskolan. ”Jag tyckte att det var bra att vi fick säga våra åsikter. Det var ju intressant med politik!” säger en elev efter politikerbesöket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson