Försäljning av Sandviksudden klar!

Per Eriksson, kommunalråd, Anders Kihlberg, Solveig Andersson, kommunchef.

Genom sitt företag Eco Venture Dalsland AB kommer Anders Kihlberg under 2016 att påbörja byggnation av uthyrningsstugor på Sandviksudden i Dals Långed.

När det gäller markarbetena kommer de att påbörjas omgående och planen är att uppföra totalt 22 stugor i olika etapper. Det långsiktiga målet med projektet är att starta en husfabrik i Dalsland med inriktningen ekologiska lågenergihus. Delar av stugbyn kommer därför att användas till visningshus.

Området kommer att fungera som komplement till Baldersnäs herrgård för att kunna erbjuda fler övernattningsmöjligheter. Fler övernattningsmöjligheter är också avgörande för att få fler besökare till kommunen i syfte att öka tillväxten inom besöksnäring, handel och annan service.

Bengtsfors kommun önskar Anders Kihlberg lycka till!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2016
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro