• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Kommunstyrelsens ordförande vill träffa ansvarig kring polisens nedmontering

Kommunstyrelsens ordförande vill träffa ansvarig kring polisens nedmontering

Kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson har i dagarna skrivit till justitiedepartementet för att få till stånd en träff med minister eller statssekreterare. Eriksson vill diskutera statlig service på landsbygden i allmänhet och polisens närvaro i synnerhet.

Per Eriksson skriver att han, med stor oro, ser en nedmontering av statlig service på landsbygden som har pågått under en längre tid. En urholkning som sker trots att regeringen har gett uppdrag till statskontoret om en översyn av den statliga lokaliseringen och närvaron.

Eriksson, som tidigare träffat landsbygdsministern och fått löfte om att inga försämringar skulle ske under pågående utredning är nu oroad över att polisen slutar bemanna Bengtsfors kommun.

Han menar att många känner ett förtroende för polisen, men vid möten med småföretagare och kommuninvånare upplever han att människor känner sig besvikna. Nedmontering av polisens service skapar en oro hos människor, varför han känner ett ansvar att lyfta dessa frågor med departementet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2016
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro